nivelco

Application Handbook

  • Our Application Handbook contains a Guidance Chart for selecting a suitable level measurement instrument for a given medium and our readers can read more than 50 application case studies and many short references from all around the World.

  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2014 - Department of Radiology, University of Pécs, Hungary,
In the medical practice slightly radioactive materials are used in many diagnostic procedures. These materials are depleted after the tests from the studied subjects for example with the urine, which is then collected into containers. The radioactive wastewater can be let out into the canal system only after the expiry of the half-life. Until that point it is stored in a fully automated tanks system, where the level measurement is done by EasyTREK integrated ultrasonic level transmitters. The most important requirement is the security, this is why the integrated design has been chosen from the highly reliable and HART-capable (remote programmable) NIVELCO ultrasonic transmitter family.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-380-4 - 7 units
      
244,416


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2014 - Paint Shop of Automotive Industry, India, :: Distributor: NIVELCO India
Automotive Industry Paint Shop for re-circulation of Scrubber water it is important to maintain constant water level in the sludge pit. NIVELCO’s EchoTREK SGV-380-4 ultrasonic level transmitters (with PVDF transducer and HART communication) are ideal choice for this task.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SGV-380-4
  
241,317Read more ... EchoTREK in Paint Shop of Automotive Industry (India)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2014 - Van Schelven B.V., The Netherlands, :: Distributor: Nivotherm B.V.
Level measurement in the 10 meter (33 feet) high stainless steel edible oil tanks with 2-wire EchoTREK ultrasonic level transmitters completed with a local displaying with MultiCONT process controller unit at the bottom of the tanks.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SEP-362-4 - 4 pcs
      MultiCONT PRC-240-1
      
241,313Read more ... Level measurement with EchoTREK ultrasonic transmitters (The Netherlands)   


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2014 - George Paris Company LLC, USA, :: Distributor: NIVELCO USA LLC.
A well-know American beautycare, cosmetics and all-natural home and body cleansing agents producer uses a 2” (P2-sized) PARSHALL flume outside their fence to measure the effluent sewage. To perform open channel flow measurement an EchoTREK compact ultrasonic level transmitter was installed with a custom-designed meter panel providing a digital display of cubic feet / sec. and cubic feet total.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SEA-380-4
    
241,274Read more ... Ultrasonic open channel flow metering with PARSHALL flume in the USA  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2013 - Limestone quarry, Poland, :: Distributor: NIVELCO Poland
NIVELCO solid level measurement instrumentation can be employed in practically all phases of limestone processing. The EchoTREK STD / EasyTREK SCD ultrasonic or the MicroTREK TDR level transmitters are ideal choice for accurate level measurement in extremely harsh, dusty circumstances.  Nivelco's instruments:

      MicroTREK HTK-408-4
      EchoTREK STD-33J
      EasyTREK SCD-33J
      
234,945Read more ... NIVELCO transmitters in the limestone production (Poland)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2013 - Nizina Fenes elektrownia wodna, Rumunia, :: Distributor: NIVELCO Tehnica Masurarii
Rozwiązanie pomiaru przepływu dla małych elektrowni wodnych. Woda, która napędza turbiny jest mierzona przez typ przepływomierza, wkładkę elektromagnetyczną. W celu zapewnienia minimalnej wymaganej ilości wody w strumieniu używa się przepływomierza otwartego systemu kanałów z EasyTREK - ultradźwiękowym przetwornikiem poziomu, NIVOSONAR GPA kanału Parshalla i MultiCONT jednostki sterującej. System ten kontroluje bramę zapory (otwórz-zamknij), aby zapewnić określone minimum. Ta ilość wody powinna zapewnić odpowiednią przestrzeń życiową dla stworzeń wodnych w rzece poniżej zapory.  Nivelco's instruments:

      NIVOSONAR-GPA-1P4
      EasyTREK-SPA-380-4
      MultiCONT-PEW-210-1
      
224,616


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2013 - Miskolc Water Works, Węgry,
Szyby ścieków w Miskolc Water Works są wyposażone w kruszarki w celu ochrony pomp. Kruszarki rozdrabniają większe cząstki stałe ścieków i woda płynie do pompy, gdy przepłynie przez kruszarki. Początkowo kruszarki działały cały czas, głównie niepotrzebnie. Teraz rozcieracz działa jak filtr, gdy nie jest załączony. Kiedy zanieczyszczenia zaczynają się gromadzić przed kruszarką poziom wody wzrośnie we wnętrzu szybu. Poziom wody jest monitorowany przez przetwornik ultradźwiękowy EasyTREK. Zmierzona wartość jest wyświetlana na jednostce UNICONT PMG i kruszarka jest kontrolowana przez UNICONT PMG. Gdy poziom wody się podnosi kruszarka załącza się, rozdrabnia zanieczyszczenia, dzięki czemu poziom wody będzie się zmniejszać, a następnie regulator zatrzymuje kruszarki. Dzięki tej kontroli kruszarka działa tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, co daje ogromne oszczędności w zużyciu energii.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-340-4
      UNICONT PMG-411-1
      NIPOWER PPK-331-1
      
224,535


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Elektrownia węglowa, Polska, :: Distributor: NIVELCO Poland
Węgiel jest bardzo popularnym materiałem stosowanym w wielu gałęziach przemysłu, takich jak wytwarzanie energii elektrycznej, produkcji koksu, chemicznym i wielu, wielu innych. W typowej elektrowni węglowej EasyTREK SCD jest idealnym wyborem dla instalacji mierzących poziom węgla.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCD
    
224,495Read more ... Level measurement in coal bunkers (Poland)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - SOLAREX S.R.L, Rumunia, :: Distributor: NIVELCO Tehnica Masurarii
W fabryce rumuńskiego producenta pasz dla zwierząt istnieje w sumie 29 zamkniętych zbiorników wypełnionych mąkami różnych zbóż, mąką sojową, mąką słonecznikową i innymi dodatkami, które mają być mierzone. Pomiar poziomu w takich ekstremalnie zapylonych miejscach może być wykonany niezawodnie dzięki EasyTREK SCD -ultradźwiękowemu miernikowi poziomu.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCD-33J-8 Ex - 14 szt.
      EasyTREK SCD-34J-8 Ex - 15 szt.
    
224,489Read more ... EasyTREK transmitters in the animal feed plant (Romania)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Mangalore mleczarnia, Indie, :: Distributor: NIVELCO India
W mleczarni w Mangalore, Indie są trzy zbiorniki mleka o pojemności 15.000 litrów, które powinny być ciągle kontrolowane. Preferowanym rozwiązaniem w tej sytuacji to bezkontaktowy pomiar, NIVELCO zaoferowało ECHOTREK ultradźwiękowy miernik poziomu.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SGV-380-2 - 3 szt.
      
224,481Read more ... Ultrasonic level transmitters for milk applications (India)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Belgosuc, Belgia, :: Distributor: RETEC
Belgosuc wytwarza półprodukty oparte na naturalnych cukrach. Produkują glicerynę, cukry płynne i syropy. Trzeba było sprostać następującym wyzwaniom w pomiarach w czterech zbiornikach: bardzo lepkie substancje, wysokie wymagania higieniczne, wysoka temperatura procesu CIP.Rozwiązaniem jest EchoTREK SGS-362-2 z powierzchnią przetwornika ze stali nierdzewnej.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SGS-362-2
      
221,912


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Coca-Cola HBC Węgry Kft, Dunaharaszti,
Dezynfekcja jest bardzo ważnym etapem w przemyśle spożywczym i napojów, do tego celu wykorzystywany jest proces CIP. Proces wykorzystuje stężony (37%) kwas solny, zbiornik kwasu jest wyposażony w EasyTREK SPA zintegrowany ultradźwiękowy przetwornik poziomu. Urządzenie posiada doskonałą odporność chemiczną na agresywne substancje i mierzy niezawodnie mimo oparów kwasu.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-340-4
    
219,998


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Miejska oczyszczalnia ścieków, Portugalia, :: Distributor: BRESIMAR Automacao S.A.
Miejska oczyszczalnia ścieków w Portugalii zastosowała EasyTREK – ultradźwiękowy przetwornik poziomu do pomiaru przepływu otwartego kanału i pomiaru poziomu w betonowych zbiornikach otwartych. Jakość wody jest monitorowana przez AnaCONT ORP (utlenianie / redukcja potencjału) i przetworniki DO (rozpuszczonego tlenu). Przetworniki są połączone z MultiCONT - urządzeniem sterującym procesami.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-380-4
      MultiCONT PRW-249-1
      UNICONT PJK-120-4
      AnaCONT LER-111-4
      AnaCONT LED-111-4
      
216,838


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Destylarnia Győr Co. Ltd., Győr, Węgry,
Destylarnia Győr Ltd. produkuje etanole wysokiej jakości i używa ECHOTREK - kompaktowego ultradźwiękowego przetwornika poziomu w alkalicznym zbiorniku procesu fermentacji. Zmierzone wartości są wyświetlane na panelu instrumentu zewnętrznego UNICONT. NIVOSWITCH (sygnalizator wibracyjny) pokryty PFA zabezpiecza przed przepełnieniem.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SGP-370-2
      UNICONT PMG-411-1
      NIVOSWITCH RAM-402-1
      
216,766


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Water Works, Bodorfa, Węgry,
Pomiar poziomu w zewnętrznych stacjach ścieków. Poziom wody zmienia się szybko w tym zakładzie i jedno z miejsc pomiaru jest bardzo wąskie.EasyTREK doskonale mierzy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-360-4 - 3 szt.
      
216,665


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Basalt s.r.o., Republika Czeska, :: Distributor: NIVELCO Bohemia
EasyTREK - zintegrowane ultradźwiękowe przetworniki poziomu mierzą poziom w 13 silosach magazynowych zawierających różne pyliste kruszywa. Przekaźniki są podłączone do MultiCONT – wielokanałowych kontrolerów procesów, które komunikują się przez protokół MODBUS RTU z PLC.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCD-34J-4 - 13 szt.
      MultiCONT PEW-22A-1 - 7 szt.
    
214,958Read more ... Instrumentation of a Basalt Quarry in the Czech Republic  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - EISPRO Kft., Węgry,
W placówce EISPRO Kft.. prawie wszystkie procesy technologiczne w produkcji ich lodów są wyposażone w urządzenia NIVELCO.  Nivelco's instruments:

      NIVOPRESS DTO-561
      MicroTREK HTS-425-4
      EchoTREK SEA-380
      EasyTREK SPA-360
      NIPRESS DRC-2A22
      THERMOCONT TSP-121
      THERMOCONT TSG-111
      UNICONT PMM-311
      UNICONT PMG 411
    
214,933Read more ... NIVELCO in the Ice Cream Factory  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Veolia Eau, Francja, :: Distributor: C2Plus
W tej aplikacji mierzymy przepływ dzięki EasyTREK SPA - ultradźwiękowemu przetwornikowi zintegrowanemu podłączonemu do kontrolera wielokanałowego PEW MultiCONT, zasilanego baterią ładowaną panelem słonecznym. 20-punktowa tabela linearyzacji jest programowana w MultiCONT aby przeliczyć poziom na przepływ zgodnie z wzorem Manning Strickler (funkcja poziomu do przepływu w kanale okrągłym). Wyjście 4-20 mA i przekaźnik impulsowy są podłączone do małego nadajnika GSM. Wszystkie urządzenia są zasilane przez panel słoneczny.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-380-4
      MultiCONT PEW-216-2
    
206,759Read more ... NIVELCO instruments powered by solar panel (France)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Agrokémia Sellye Zrt., Sellye, Węgry,
Urządzenia NIVELCO są wykorzystywane w produkcji pestycydów Agrokémia Sellye Zrt. Wszystkie nadajniki i czujniki podczerwieni są podłączone do serwera sterowania. Na tym komputerze jest uruchomione NIVISION – oprogramowanie wizualizujące proces, które umożliwia jednolite zarządzanie danymi wartości pomiarowych, wizualne wyświetlanie każdego procesu i śledzenie partii z potwierdzeniem rejestracji danych.  Nivelco's instruments:

      NIVOTRACK MTC-522-8Ex - 10 szt.
      EchoTREK SGF-380-8 Ex - 2 szt.
      MultiCONT PRC-24A-5Ex
      THERMOCONT TBC 521-8Ex
      NIRED IRV-111-1
      NIVISION
      
205,750Read more ... NIVELCO instruments in the pesticide production (Hungary)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - ERHAL Kft., Rumunia, :: Distributor: NIVELCO T.M. S.R.L.
Ultradźwiękowy pomiar przepływu w kanale otwartym w hodowli pstrąga w Siedmiogrodzie. Zastosowano zwężkę pomiarową Parshalla wraz ze zintegrowanym przetwornikiem ultradźwiękowym EasyTREK.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-390-4
      NIVOSONAR GPA-1P5
      MultiCONT PEW 210-1
    
205,744Read more ... Ultrasonic flow measurement in trout farming (Romania)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2012 - Bileća oczyszczalnia ścieków, Bośnia i Hercegowina, :: Distributor: INDAS
Zbiorniki wodne w oczyszczalni ścieków miasta Bileća są wyposażone w EasyTREK – zintegrowany ultradźwiękowy przetwornik poziomu. Mierzone wartości poziomu są wyświetlane na UNICONT PMM-300 - sterownikach uniwersalnych i w aplikacji SCADA. NIVOFLOAT NLN-120 – sygnalizatory poziomu cieczy zapobiegają pracy pomp na suchobiegu.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCA-360-2 - 2 szt.
      EasyTREK SCB-360-2 - 9 szt.
      NIVOFLOAT NLN-120 - 3 szt.
      UNICONT PMM-312 - 4 szt.
    
205,722Read more ... Improving the water quality with NIVELCO ultrasonic transmitters in Bosnia  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2011 - INWATECH Kft, Szeged, Węgry,
Biogazownia obok Szeged wykorzystuje podziemne zbiorniki do przechowywania skroplin z fermentorów. Poziomy tych zbiornikach są mierzone za pomocą ultradźwiękowych mierników poziomu EchoTREK. Sygnalizacja Wysokiego poziomu alarmu odbywa się za pomocą pływakowych syganalizatoró NIVOFLOAT. Izolacja Ex i zasilanie jest dostarczane przez moduły iskrobezpieczne UNICONT PGK.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SEA-362-8 Ex - 2pcs
      UNICONT PGK-301-B Ex - 2pcs
      NIVOFLOAT NWP-110-1 - 2pcs
      
200,813


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2011 - Kanalizacja Wiedeńska, Austria, :: Distributor: Göth Solutions
Zakład kanalizacji wiedeńskiej zastosował urządzenia NIVELCO do monitoringu drenażu ścieków pod placem Karlsplatz. Poziom wody jest monitorowany za pomocą mierników ultradźwiękowych EasyTREK a sterowanie wykonane za pomocą MultiCONT wraz z modułami wyjść dodatkowych.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-380-8 Ex
      MultiCONT PRC-220-6 Ex
      UNICONT PJK-102-4
      UNICONT PJK-120-4
    
196,760Read more ... NIVELCO instruments in Vienna’s sewer system  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2011 - Biogazownia w Jászapáti, Węgry,
Urządzenia pomiarowe w fermentatorach biogazowni wraz z miernikami pojemnościowymi typu NIVOCAP.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-360-4
      NIVOCAP CTR-206-6 Ex
      NIVOCAP CTR-201-6 Ex
      ISOMAG MS-2500 + ML-110
      THERMOCONT TTJ-521-6 Ex
      NIVOPRESS DTF-501-6 Ex
      
195,300Read more ... Instrumentation of a biogas plant (Hungary)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2011 - Refrasil S.R.O. - Trinec, Republika Czeska, :: Distributor: NIVELCO Bohemia S.R.O.
Ciągły pomiar poziomu w silosach surowców za pomocą ultradźwiękowych zintegrowanych miernikót typu EasyTREK. Alarm górny za pomocą sygnalizatorów wibracyjnych typu NIVOCONT R.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCD-34J-4 21 szt.
      NIVOCONT RKK-502-1 21 szt.
    
195,244Read more ... Instrumentation of 21 construction raw material tanks in Czech Republic  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2011 - Spumotim - Pitesti, Rumunia, :: Distributor: NIVELCO T.M. S.R.L.
Pomiar poziomu poliolu i izocjanianu w zbiornikach za pomocą mierników ultradźwiękowych EasyTREK. Sygnalizatory typu NIVOSWITCH pełnią rolę alarmów dolnych.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK 8 szt.
      NIVOSWITCH RFM-400 8 szt.
      MultiCONT PR-200 1 szt.
      UNICONT PJK-100 4 szt.
      NIVISION
        
190,087Read more ... NIVELCO measurement system in sponge production (Romania)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2010 - EKOCEM - Polska, :: Distributor: NIVELCO Poland
Pomiar poziomu piasku, cementu i różnych kruszyw w 10m zbiorniku w ekstremalnie zapylonym środowisku. Surowce są ładowane bezpośrednio do silosa pomimo silnych zakłóceń akustycznych i wibracji.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCD-340-4
      UNICONT PJK-100
      
179,738Read more ... EasyTREKi optymalizują proces automatycznego uzupełniania surowców w silosie segmentowym   


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2010 - Rotary Drilling Co. - Drilling fluid plant in Algyő, Hungary,
Pomiar poziomu specjalnej cieczy technologicznej - tzw. płynu wiertniczego za pomocą ultradźwiękowych i mikrofalowych mierników poziomu w silosach. Niskie i wysokie alarmy poziomu są realizowane za pomocą sygnalizatorów pływakowych.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SEP-325 17 szt.
      MicroTREK HTR-425 5 szt.
      NIVOFLOAT NWP-110 17 szt.
      NIVOSWITCH RCM-400-3 2 szt.
      
179,306Read more ... Nivelco instruments in the oil industry (Hungary)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2010 - Sortownia kamienia wapiennego - Nordalk - Miedzianka, Polska, :: Distributor: Nivelco Poland
Rozwiązanie pomiaru poziomów w sortowni wapienia na przesiewaczach za pomocą ultradźwiękowycy mierników poziomu dla materiałów sypkich. Głównym powodem do automatyzacji procesu była poprawa warunków pracy, zmniejszenie aktywności człowieka w ekstremalnie zapylonym środowisku.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK STD-33J-1 6 szt.
      
179,258Read more ... Screening plant of limestone (Poland)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2010 - Budapest Sewage Works Ltd. - South-Pest Wastewater Treatment Plant,
W oczyszczalniach ścieków obrotowa krata bębnowa filtruje napływające ścieki surowe. Kontrolowanie pracy krat bębnowych odbywa się za pomocą zintegrowanych ultradźwiękowych mierników poziomu NIVELCO .  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-380-4 6 szt.
      UNICONT PMM-324-1 3 szt.
      NIPOWER PPK-331-1 6 szt.
      NITIME JEL-111 3 szt.
      
179,252Read more ... Controlling of rotary drum screens (Hungary)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2010 - Huta Stali Dunaújváros, Hungary - Koksownia,
Pomiar różnych typów pyłów i granulatów węgla w ekstremalnie zapylonych i zagrożonych wybuchem pyłów środowiska za pomocą ultradźwiękowych mierników poziomu. Po separacji produktu gotowego, sygnalizacja poziomu odbywa się za pomocą sygnalizatora wibracyjnego Ex.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SBD-31J-8 Ex 14 szt.
      NIVOSWITCH RLH-304-E Ex 4 szt.
      
179,246Read more ... Nivelco instruments in the steel industry (Hungary)  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2010 - Coca-Cola HBC Kft., Węgry, Dunaharaszti,
Pomiar poziomu komponentów do produkcji napojów. Recyrkulacja wody przemysłowej i pomiar przepływu.  Nivelco's instruments:

      NIVOPRESS DTE-651 : 5 szt.
      EchoTREK SBA-380 : 1 szt.
      NIVOSWITCH RCM-400-3 : 6 szt.
      AnaCONT LGP-211-2
      AnaCONT LCK 232-2
      ISOMAG ML 110
      ISOMAG MS 2500
      THERMOCONT TSP 221-0
        
166,459Read more ... Przyrządy nivelco w produkcji napojów  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - CS Beton Velke Zernoseky, Czechy, :: Distributor: Nivelco Bohemia
Pomiar poziomu, sterowanie nadawą i zarządzanie zapasami za pomocą radarowych mierników poziomu z falowodem i mierników ultradźwiękowych poziomu.  Nivelco's instruments:

      MicroTREK HTN-213-4 : 10 db
      EasyTREK SCD-34J-4 : 4 db
      
166,505Read more ... Betoniarnia -CS Beton Velké Žernoseky- produkuje prefabrykaty betonowe  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - Regionalna oczyszczalnia ścieków, Tirgu Mures, Rumunia, :: Distributor: Nivelco TM S.R.L.
Pomiar poziomu ścieków za pomocą hydrostatycznych przetworników poziomu. Sterowanie pracą kraty za pomocą ultradźwiękowych mierników poziomu.   Nivelco's instruments:

      NCK-200 : 10 szt.
      EchoTREK SBP-380-6 : 9 szt.
      NIVOFLOAT NWP-100 : 30 szt.
      
166,484Read more ... Opomiarowanie oczyszczalni ścieków w Rumunii  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - Słowacja, :: Distributor: Hidrofilt
Urządzenia technologiczne używane w procesie uzdatniania wody pracują sprawnie i efektywnie jeśli zostaną zapewnione właściwe parametry przepływu, poziomu i ciśnienia i temperatury. Właśnie dlatego pomiar i kontrola tych parametrów jest bardzo ważna dla właściwego prowadzenia procesu.   Nivelco's instruments:

      20 szt. EchoTREK
      75 szt. MicroTREK
      60 szt. NIVOPRESS D
      16 szt Nivoswitch
      Thermocont TB
      
166,451Read more ... Przyrządy dla uzdatniania wody  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - Wodociągi i Kanalizacja Sao Paulo, Brazylia, :: Distributor: NIVETEC
Duża ilości ultradźwiękowych pomiarów poziomu zastosowanych w oczyszczalniach i stacjach uzdatniania. Projekt będzie kontynuowany do 2018.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SGP-380-2 : 250 szt.
166,410Read more ... Historia sukcesu z drugiej strony globu  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - Budafoki Baromfifeldolgozó Kft., Budapeszt, Węgry,
Wizualizacja obiegu wodnego w zakładzie produkcyjnym przy pomocy systemu Navision. Pomiar poziomu w studniach przy użyciu hydrostatycznych przetworników typu Nivopress. Pomiar poziomu w wieży ciśnień i w zbiornikach wodnych za pomocą ultradźwiękowego miernika poziomu typu Echotrek. Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy przetwornikami pomiarowymi a centralnym komputerem z systemem Navision.   Nivelco's instruments:

      EchoTREK SEA-380 : 3 szt
      Nivopress NPK-2310 : 5 szt
      Thermocont TTJ-521 : 6 szt
      Nivision system wizualizacji
    
166,357Read more ... Wizualizacja sieci wody użytkowej dla zakładu spożywczego zwykorzystaniem oprogramowania Nivision  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - Republika Czeska, :: Distributor: Nivelco Bohemia
Zasobniki na 24 i 18 poziomie w kopalni uranu 1,5 km pod ziemią  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCA-360-2 - 13 szt.
        
163,483


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - Republika Czeska, :: Distributor: Nivelco Bohemia
Stacja redukcyjna pary  Nivelco's instruments:

      EchoTREK STP-380-1
    
161,883


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - Republika Czeska, :: Distributor: Nivelco Bohemia
Pomiar poziomu w zbiorniku z pastą do zębów.  Nivelco's instruments:

      SEP-390-4
    
161,739


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - Polska, :: Distributor: Nivelco-Poland
Pomiar poziomu i sterowanie zespołem 56 przepompowni ścieków. Instalacja pracuje od 2006 roku.  Nivelco's instruments:

      SPA-380-4 56 szt.
    
154,756


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2009 - REG-NORD, Francja, :: Distributor: C2 Plus
Pomiar przepływu wody w kanale za pomocą przelewu trójkątnego (V)  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-380-4
      MultiCONT PEW-113-1
    
151,894


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - Basalt Középkő Kft., Uzsabánya, Węgry,
Monitoring zasypu kruszarki.
Zdalne przekazanie pomiaru na PMM 311-1.
  Nivelco's instruments:

      STD-34J-1
      PMM-311-1
      
146,885


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - GE, Nagykanizsa, Węgry,
1. picture : before : STA-244
2. picture : now : SPA-340-4
3. picture : Parshall : SPA-360-4

Pomiar poziomu w zbiorniku teraz i wcześnie.

Pomiar zrzutu ścieków za pomocą zwężki Parshall'a
  Nivelco's instruments:

      SPA340-4
      PMG 411
      PPK-331
      SPA-360-4
      PEC-110-1
      
146,880


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - Oczyszczalnia Ścieków, Węgry, Budapeszt,
Pomiar poziomu ścieków w bardzo wąskich pompowniach ścieków jest często problematyczny. Rozwiązaniem jest ultradźwiękowy miernik ciągle mierzący poziom i wysterowujący pracę pomp.  Nivelco's instruments:

      SPA-340-4
      
145,647


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - Holcim Hungária Zrt., Lábatlan, Węgry,
Pomiar poziomu miksera szlamu w cementowni Lábatlan za pomocą ultradźwiękowego miernika Echotrek. Lokalne wskazanie pozimu jest zapewnione przez Unicont PDF czytnik zasilany z pętli prądowej. Urządzenie jest zamontowane na obrotowym pomoście i pracuje w ekstremalnych warunkach.  Nivelco's instruments:

      STA-360-4
      PDF-401-1
      
140,906


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - Holcim Hungária Zrt., Lábatlan, Węgry,
Wykrywanie obrotów pieca obrotowego cementu za pomocą ultradźwiękowego czujnika zbliżeniowego Microsonar. Kontroler Unicont PMM przetwarza sygnały i steruje pracą aparatu.  Nivelco's instruments:

      UTP-261-4
      PMM-312-1
      
140,901


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - ISD Dunaferr Dunai Vasmű, Dunaújváros, Węgry,
Pomiar poziomu silnie pylącego, wypalonego kamienia wapiennego o temperaturze 70-80 st. C w stojących prostopadłościennych silosach za pomocą mierników ultradźwiękowych. Przetwarzanie sygnału, wyświetlanie Unicont.  Nivelco's instruments:

      SCD-31J : 6 szt.
      PMM-324 : 6 szt.
      
140,498


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - Dunamenti Regionális Vízmű., Vác, Węgry,
Pomiar i regulacja poziomu centralnej stacji przepompowczej ścieków miasta Veresegyház. Przetwarzanie sygnału i funkcje regulacji MultiCONT.   Nivelco's instruments:

      SPA-340-4
      PEW-114-1
    
140,490


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - Dunamenti Regionális Vízmű., Szentendre, Węgry,
Pomiar i regulacja poziomu w kilkunastu pompowniach ścieków. Przetwarzanie sygnałów i regulacje za pomocą MultiCONT.  Nivelco's instruments:

      SPA-340-4
      PEW-114-1
      
140,482


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - Saint Gobain Weber Terranova Kft., Pilisvörösvár, Węgry,
Ciągły pomiar poziomu w silosach dolomitu i zbiornikach rozpuszczalników za pomocą mierników TDR MicroTREK oraz ultradźwiękowych. Przetwarzanie sygnałów za pomocą MultiCONT i Unicont.   Nivelco's instruments:

      HTN-204-4 : 10 szt.
      PRW-1MA : 1 szt.
      SEP-380-4 : 5 szt.
      PMM-314-1 : 5 szt.
      
140,325


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - Kemenesvíz Kft., Celldömölk, Węgry,
Pomiar przepływu napływających ścieków za pomocą zwężki Parshall'a. Ewaluacja wyników odbywa się za pomocą kontrolera Multicont.  Nivelco's instruments:

      SCA-360-4
      PEW-115-1
    
140,321


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2008 - Vasi-Víz Zrt., Szombathely, Węgry,
Pomiar i regulacja poziomu na kracie lokalnej oczyczalni ścieków.   Nivelco's instruments:

      SPA 340-4
      
140,311


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2007 - Törsvíz Kft., Törökbálint, Węgry, :: Distributor: Nivelco Hungary
Pomiar poziomu komponentów chemicznych. Lokalne wskazanie poziomu. Regulacja za pomocą modułów PKK.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA380
      UNICONT PDF501
      UNICONT PKK312
        
126,476


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2007 - Elektrociepłownia Tatabánya, Tatabánya, Węgry,
Pomiar poziomu w zbiorniku wody deszczowej przy pomiocy miernika ultradźwiękowego.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-340
      
123,214


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2007 - Przyrzeczna oczyszczalnia ścieków Galga, Bag, Węgry, :: Distributor: Nivelco Hungary
Pomiar poziomu ścieków miernikiem ultradźwiękowym. Wąska studnia, drabina, burzenie się ścieków to wszystko nie wpływa na pomiar miernikiem ultradźwiękowym NIVELCO.   Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-340
      
123,207


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2006 - Oczyszczalnia w Szeged, Węgry,
Pomiar napływu ścieków za pomocą zwężki Parshall'a P9 prod. NIVELCO. Integracja pomiaru z systemem SCADA  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SPA-360
      MultiCONT PRC-11A
    
112,804


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2006 - Cukrownia Agrana, Buzau, Rumunia, :: Distributor: NIVELCO ROMANIA
Pomiar poziomu cukru w 6 silosach  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCD
      MultiCONT
      
112,079


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2006 - SPUMOTIM, Timisoara, Rumunia, :: Distributor: NIVELCO ROMANIA
Pomiar poziomu chemikaliów w 9 zbiornikach  Nivelco's instruments:

      EasyTREK
      MultiCONT
      
112,075


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2006 - Hungary, Villas Hungaria Kft., Zalaegerszeg,
Pomiary poziomu materiałów do produkcji papy (masy bitumiczne, grys itp.)  Nivelco's instruments:

      EchoTREK STD-33J-3
      MicroTREK HTN-207-4
      MultiCONT PEW-18A-1
        
100,714Read more ... Pomiar poziomu przetwornikami ultradźwiękowymi i radarowymi  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2006 - ZAKŁADY WAPIENNICZE TRZUSKAWICA, :: Distributor: NIVELCO-POLAND
POMIAR I STEROWANIE POZIOMEM W KRUSZARCE KAMIENIA  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCD-34J
    
100,695


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2006 - Rumunia, :: Distributor: NIVELCO ROMANIA
Pomiar poziomu w przepompowni emulsji olejowej  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCA 380
      MultiCONT
      
93,993Read more ... Oprzyrządowanie Nivelco w fabryce Renault w Rumunii  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Almex 96 KFT., Mo., Békéscsaba, Węgry,
Pomiar poziomu w zakładzie przetwórstwa pomidorów. Mierniki hydrostatyczne zamontowane u dołu zbiorników, wskazanie zobrazowane na wyświetlaczach PMG.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK SEA -380 - 3 szt.
      NIVOPRESS DTF-531 - 5 szt.
      UNICONT PMG-411 - 9 szt.
        
123,696


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - PIPELIFE, :: Distributor: NIVELCO-POLAND
POMIAR POZIOMU PYŁU I GRANULATU TWORZYW SZTUCZNYCH W SILOSACH O WYSOKOŚCI 8 I 15M  Nivelco's instruments:

      10 X SID-330
      5 X SMW-368
      
100,696


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - USA, Ohio, Germantown, :: Distributor: Hitech
Sterowanie pompownią ścieków  Nivelco's instruments:

      NIVELCO MultiCONT PEC-1118-1
      Kompaktowy, zintegrowany ultradźwiękowy miernik poziomu SPA-34-N-4, zakres 15m
    
87,843Read more ... Lokalizacja: Germantown, Ohio USA  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Brazylia, San Paulo, Ribeirão Preto,, :: Distributor: Nivetec
Pomiar przepływu wody w zwężce PARSHALL'a 4"  Nivelco's instruments:

      EchoTREK STA 380-2
    
88,267


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Brazylia, San Paulo, :: Distributor: Nivetec
Pomiar poziomu ścieków  Nivelco's instruments:

      two part ultrasonic system SIA+SMD
      
88,248


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Szwecja, :: Distributor: EXAC Industriteknik AB
Jeden z EchoTREK'ów mierzy poziom bezpośrednio w zasobniku kruszarki, drugi poprzez zasłonę wykonaną z łańcuchów steruje iloscią kamienia w podajniku. Zakres pomiarowy tego miernika wynosi ok. 8,5 m a strefa martwa górna jest ustawiona na 4 m, dokładnie za zasłoną  Nivelco's instruments:

      EchoTREK STD 34J
      
87,741


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Republika Czeska, Oczyszczalnia Ścieków Ołomuńc, :: Distributor: NIVELCO BOHEMIA
Pomiary poziomu i przepływu w oczyszczalni ścieków  Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCA 380
      MultiCONT
    
87,748Read more ... Zastosowanie produktów NIVELCO na wybranych oczyszczalniach w latach 2005-2006  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Republika Czeska, Kamieniołom ROSA, :: Distributor: NIVELCO BOHEMIA
Pomiar poziomu materiałów sypkich w kamieniołomie.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK STD-34J-1
    
87,839


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Republika Czeska, Kamieniołom Opatovice, :: Distributor: NIVELCO BOHEMIA
Pomiar poziomu materiałów sypkich.  Nivelco's instruments:

      EchoTREK STD 34J-1
    
87,841


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Japonia, Minami Nihon Kumiai Feed Co, :: Distributor: TOWA-Seiden Industry. Co., Ltd.
80 Silosów japońskiego producenta pokarmu dla zwierząt jest wyposażonych w ultradźwiękowe kompaktowe mierniki poziomu typu EchoTREK Pomiar poziomu zbóż, dodatków i innych składników jest bardzo wymagający ze względu na ekstremalnie wąskie silosy. Zastosowano system SMART, oparty na multidrop HART gdzie kilka EchoTREKów jest podłączonych na wspólnej linii dwuprzewodowej do MultiCONTa.  Nivelco's instruments:

      80 EchoTREK
      10 MultiCONT
        
87,742Read more ... 80 silosów w japońskich zakładach produkcji pasz wyposażonych w EchoTREKi Nivelco  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Republika Czeska, OMGD Kaznějov, :: Distributor: NIVELCO BOHEMIA
Pomiary poziomów cieczy w zakładach chemicznych - kwas cytrynowy.  Nivelco's instruments:

      EasyTREK
      TDR radar
      PiloTREK
      
87,745


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Republika Czeska, :: Distributor: NIVELCO BOHEMIA
Mieszarnia betonów. Pomiar poziomu cementu.   Nivelco's instruments:

      EchoTREK STD-34J-1
      
87,842


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Brazylia, San Paulo, :: Distributor: Nivetec
Pomiar poziomu ziarna w silosach  Nivelco's instruments:

      Echotrek STD 339-1
      
88,256


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2005 - Brazylia, San Paulo, :: Distributor: Nivetec
Pomiar poziomu wody Zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzewaniem promieniami słonecznymi  Nivelco's instruments:

      EchoTREK 2-wire SEP
    
88,238


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2004 - Kopalnia MERt. Bükkábrány,
Kontrola prostobieżności taśmociągów.  Nivelco's instruments:

      40 szt. Microsonar URS-213 - ultradźwiękowych czujników zbliżeniowych
    
94,767


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2004 - Węgry, Kopalnia MERt. Bükkábrányi,
40 szt. ultradźwiękowych czujników odległości typu Microsonar URS-213 do monitorowania przesunięcia taśmociągów.   Nivelco's instruments:

      Microsonar URS-213
    
87,612


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2004 - Węgry, Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft., (Sajóbábony), :: Distributor: -
Pomiar poziomu materiałów wybuchowych za pomocą ultradźwiękowych miernikó EchoTREK SEB-365-6Ex i SEB-380-6Ex oraz alarm poziomu górnego za pomocą sygnalizatorów wibracyjnych NIVOSWITCH RCM-402-8Ex.   Nivelco's instruments:

      EchoTREK SEB-365-6Ex, SEB-380-6Ex
      NIVOSWITCH RCM-402-8Ex
    
87,697


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2004 - Hungary - Bazalt Középkő Kőbányák, Uzsa,
Zastosowanie ultradźwiękowych mierników poziomu do kontroli załadunku kruszarek  Nivelco's instruments:

      Nivosonar SMM 221 10 szt.
      Sensonar SSD 228 10 szt.
      
88,087


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2004 - POLSKA, Cukrownia Otmuchów, :: Distributor: Nivelco Poland
Zakres pomiarowy: 5 m Mierzone medium: koksik, kamień wapienny   Nivelco's instruments:

      EchoTREK STD34J
      
87,703


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2004 - Korea, Lotnisko w Seulu, :: Distributor: HITROL Co. Ltd.
15 milionów metrów3 ziemi jest controlowanych przez NIVOSONARY NIVELCO na lotnisku w Seulu.   Nivelco's instruments:

      30 szt. SID-33J + SMM
      
87,700Read more ... Nivosonary w projekcie rozszerzenia lotniska w Seulu  


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2004 - Węgry, Oczyszczalnia ścieków (Kenézlő),
Sterowania pompownią za pomocą EasyTREK SCA-360 i pomiar przepływu w kanale otwartym za pomocą przelewu trójkątnego i ultradźwiękowego miernika typu EasyTREK-380.   Nivelco's instruments:

      EasyTREK SCA-360
      EasyTREK SPA-380
      
87,698


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2003 - Szwecja, :: Distributor: EXAC Industriteknik AB
Pomiar poziomu w zasobnikach nadkruszarkowych za pomocą mierników EchoTREK  Nivelco's instruments:

      12 szt. EchoTREK STD-34J kompaktowych ultradźwiękowych mierników poziomu
    
87,611


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2002 - POLSKA, EKOCHEM,
Zakres pomiarowy: 4 m
Mierzone medium: poliol
Measurement of chemical components at EKOCHEM
  Nivelco's instruments:

      SBB-380-2
      PMM311
      
87,705


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2002 - POLSKA, POWER PLANT SIERSZA,
Zakres pomiarowy: 2,5 m
Mierzone medium: 36% HCl
  Nivelco's instruments:

      STP370
    
87,726


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2001 - Finlandia, Zakład Nawozów, :: Distributor: PEAB
Zakład Nawozów  Nivelco's instruments:
-
      
88,095


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2001 - POLSKA, EUROFARM,
Zakres pomiarowy: 15 Mierzone medium: mąka i kasza kukurydziana   Nivelco's instruments:

      SID-330
      SLM-308
      SMM-330
    
87,731


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2001 - POLSKA, OPOLWAP,
Zakres pomiarowy: 8m Mierzone medium: kamień wapienny   Nivelco's instruments:

      STD23J
      
87,727


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2000 - Wielka Brytania, :: Distributor: AFRISO-EUROGAUGE Ltd.
Ultradźwiękowe pomiary poziomu w kopalniach kamienia. Silosy, zasobniki i zbiorniki wszystkich rozmiarów i kształtów. Od kruszarek, poprzez taśmociągi aż do separatorów i silosów gotowego produktu.   Nivelco's instruments:

      EchoTREK STD 34J
      
87,606


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2000 - POLSKA, ZUGIL ,
Zakres pomiarowy: 2,5m
Mierzone medium: HCl
  Nivelco's instruments:

      SSA-244 + SMM-223
    
87,728


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  2000 - POLSKA, IZOSTAL,
Zakres pomiarowy: 15m
Mierzone medium: granulat tworzywa, PE
  Nivelco's instruments:

      SID-330
  
87,730


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1999 - -,
-  Nivelco's instruments:
-
        
88,104


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1997 - POLSKA, Cukrownia RACIBÓRZ,
Zakres pomiarowy: 3,5 m Mierzone medium: gorąca cukrzyca   Nivelco's instruments:

      STA-270
        
87,734


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1997 - POLSKA, POWER PLANT SIERSZA,
Zakres pomiarowy: 3m
Mierzone medium: ciepła woda
pomiar poziomu w rozecie chłodni kominowej
  Nivelco's instruments:

      SSA-344
    
87,729


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1997 - Węgry, Kopalnia Mányi ,
Pomiar warstwy węgla na taśmociągu za pomocą miernika ultradźwiękowego.  Nivelco's instruments:

      Przetwornik Nivosonar S-200
        
87,605


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1997 - Syria,
Pomiar poziomu w 40m silosach zbożowych za pomocą mierników ultradźwiękowych NIVOSONAR   Nivelco's instruments:

      240 szt. systemów składających się z głowic SSD-228 i przetworników SMM
      
87,604


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1996 - Węgry, (Hódmezővásárhely) Fabryka porcelany Burto-Apta,
Masa porcelanowa 4m, rura uspokajająca  Nivelco's instruments:

      SBA-244 ultradźwiękowy kompaktowy miernik poziomu
      26 szt.
      
94,891


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1996 - Japonia, Shinfi, :: Distributor: Yamatake Industrial Systems Co., Ltd.
Skoncentrowany H2SO4 + HNO3 w zbiornikach 5-6 m
  Nivelco's instruments:
-
    
94,888


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1996 - Węgry, Kopalnia Surowców Skalnych Komlói,
Pomiar poziomu kruszyw  Nivelco's instruments:

      SSD-228
      8 szt.
      
87,603


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1995 - Niemcy, :: Distributor: Nivelco Messtechnik
Ciągły pomiar poziomu w zbiornikach kwasów.   Nivelco's instruments:
32 szt. kompaktowych mierników ultradźwiękowych typu STA-262
    
87,602


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1995 - Korea, :: Distributor: Hitech
Sterowanie zaworami systemu nawadniania.   Nivelco's instruments:
32 szt. kompaktowych mierników poziomu typu STA240
    
87,591


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1994 - Węgry- Zakłady Farmaceutyczne Alkaloida, Tiszavasvári,
Pomiar poziomu toluolu  Nivelco's instruments:

      Nivosonar UE 61 3 szt.
      Nivosonar U140 3 szt.
    
88,092


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1994 - Izrael- Saad -Sayfan, :: Distributor: GALOZ Electronics
8 silosów z granulatami tworzyw  Nivelco's instruments:

      SSD-228
      U-140
      SMM-200
    
87,844


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1992 - Węgry - Ciepłownia w Tisza ,
Pomiar poziomu węgla w bunkrach  Nivelco's instruments:

      Nivosonar UE100 8 szt.
      Nivosonar U140 8 szt.
    
88,084


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  1984 - Węgry, Fűzfő (Nitrokémia),
5m zbiornik z HCL  Nivelco's instruments:
Miernik ultradźwiękowy dwuczęściowy
    
87,588


  Ultradźwiękowy pomiar poziomu

  - - -, :: Distributor: -
-  Nivelco's instruments:

      NIVOSONAR
      
88,079


Copyright 1994-2013 Nivelco zRt. All Rights Reserved.